Faturalandırma ve Parametreleri


İlk Okuma Tarihi

 Bir önceki fatura döneminde sayaç endeksinin belirlendiği tarihtir.

Son Okuma Tarihi

 Yeni faturalandırma döneminde sayaç endeksinin belirlendiği tarihtir.

İlk Endeks

 Önceki faturalandırma döneminde belirlenen sayaç endeks değeridir.

Son Endeks

 Yeni faturalandırma döneminde belirlenen sayaç endeks değeridir.

Tüketim (m3)

 İlk ve Son okuma tarihleri arasında sayaçtan geçen doğal gaz hacmi olup son ve ilk Endeksler arasındaki farkı ifade eder.

Düzeltme Katsayısı

Doğal gazın sıkıştırılabilir bir akışkan oluşu nedeniyle farklı basınçlarda kullanılan gerçek doğal gaz miktarını belirlemek üzere hesaplanarak uygulanan katsayıdır. Fatura dönemindeki farklı katsayıların, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder. Düzeltme Katsayı aylık olarak değişir.

Düzeltilmiş Tüketim (m3)

 Basınç, sıcaklık, sıkıştırıla bilirlik değişkenleri göz önünde tutularak hesaplanan ve sayaçtan fiili olarak geçen doğal gaz miktarını standart hacim cinsinden ifade eden değerdir. Tüketim değerine, düzeltme katsayısının uygulanmasıyla elde edilir.

 Fiili Üst Isıl Değer (kcal/m3)

 1 m3 doğal gazın yanması sonucunda elde edilen enerji miktarı olup karışımın durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. Fatura dönemindeki farklı katsayıların, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder. Standart değer 9.155 kcal/m3 kabul edilir ve fiili ortalama üst ısıl değerin standart değere oranı, tüketilen gerçek enerji miktarını belirler. Böylece diğer yakıtlardan farklı olarak doğal gazda kullanılan enerji miktarı oranında ödeme yapılır.

Tüketim (kWh)

 Basınç, sıcaklık, sıkıştırılabilirlik değişkenleri göz önünde tutularak hesaplanan ve sayaçtan fiili olarak geçen doğal gaz miktarını enerji cinsinden ifade eden değerdir. Tüketim değerine, düzeltme katsayısı ve ortalama üst ısıl değer  ve uygulanmasıyla elde edilir.

Fiyat (TL/kWh)

 1 kWh enerji eş değeri doğal gazın ortalama satış fiyatıdır. Fatura dönemindeki farklı tarifelerin, gün ağırlıklı ortalamasını ifade eder.

Tüketim Bedeli (TL)

 Katma değer vergisi haricindeki fatura bedelini belirtir.

KDV (%)

 Tüketim bedeline uygulanan, katma değer vergisi bedelini belirtir.

Tenzil/İlave (TL)

 Bir önceki faturada yapılan ve son faturaya yansıtılan tenzilat/ilave bedelini belirtir.

Yuvarlama (TL)

 Son faturada yapılan ve bir sonraki faturaya yansıtılacak yuvarlama bedelini belirtir.

Gecikme Cezası (TL)

 Son ödeme tarihi geçen faturalarda, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi çerçevesinde alınan bedeldir.

 

Doğalgaz
Fatura Ödeme