Sıkça Sorulan Sorular


ABONE BAĞLANTI BEDELİ VE GÜVENCE BEDELİNİ GERİ ALABİLİYOR MUYUZ?

Abone Bağlantı Bedeli; Sayaç dâhil dağıtım şebekesinin abone iç tesisatına bağlantısı için gereken proje, işçilik, malzeme, kontrol ve onay harcamalarının abone başına düşen payını ifade eden sabit bedel olup, geri ödemesi yapılmamaktadır.

Güvence bedeli, sözleşme işleminiz esnasında peşin olarak alınır. Gaz kullandığınız yerden ayrıldığınızda, sözleşmenizi iptal etmeniz halinde fesih işlemini müteakip, varsa, fatura borcunuz tahsil edilerek Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Genel İndeksi'ndeki aylık değişim oranlarına göre güncelleştirilerek iade edilir.

Doğalgaz KULLANIMI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

A. BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Sokağınızdan doğalgaz hattının geçip geçmediği bilgisine, KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR DoğalGaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin web sitesinden  ya da ilgili birimlerinden öğrenilmektedir.

2. Binanızda doğalgaz kullanabilmek için öncelikle %51 çoğunluk ile alınan apartman yönetim kurulu kararı gereklidir. Bu kararın merkezi sistem veya bireysel sistem olarak alınması gerekmektedir. Ancak toplam inşaat alanı iki bin metrekare (2.000m2) ve üzeri olan binalarda merkezi ısıtma sisteminin ferdi sistemine dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılmaktadır.

3. KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye doğal gaz kullanım başvurusu, apartman yöneticisi veya apartman yönetiminin vekâlet vereceği üçüncü şahıs tarafından yapılmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

a - %51 çoğunlukla alınmış apartman yönetim kurulu kararı ve daire sayısı 8 veya daha az olan binalarda apartman yönetim kurulu kararı yerine, kat maliklerinin imzalı dilekçesi (%51 çoğunluk kararı ile) alınacaktır.

b- Nüfus cüzdanı fotokopisi (yönetici veya vekilinin),

c - Yapı ruhsatı veya toplam brüt alanını gösterir resmi belge (M² çizelgesi)

d - Kat maliklerinin isim listesi,

Ticari iş yerleri için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

  • Vergi levhası,
  • Tapu fotokopisi,
  • Ticaret sicil numarası,
  • İmza sirküleri (son 6 aya ait) belgeleri gereklidir.

Not: Merkezi sistemlerde doğal gaz kullanmak için müracaat edenler daha sonra mutfaklarında da doğal gaz kullanmak isterlerse, bunun için tekrar abone bağlantı bedelleri ödemeleri gerekmemektedir. Abone bağlantı bedellerine sayaç bedelleri dâhil olup, sayaçlar tarafımızdan bedelsiz olarak takılacaktır.

4. Merkezi sistem kararı alınması durumunda, abone bağlantı bedellerini her dairenin yatırması gerekmektedir.

5. Müracaatın kabulünden sonra iç tesisatınızın veya dönüşümlerinizin yapımı için, KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş. tarafından yetkilendirilen sertifika sahibi firmalara müracaat kabul formu ile başvurulması gerekmektedir.

6. Tesisatınızı veya dönüşüm işlemlerinizi yaptıracağınız firma ile işin niteliğini, başlangıç ve bitiş tarihlerini belirten sözleşme yapılması gerekmektedir. Sertifikalı firma bu sözleşmeyi KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'nin bilgisine sunmak zorundadır. Ayrıca, yetkilendirilen firmaların yapacağı tüm çalışmaların sigortalandırılması ile birlikte, bu belgeyi proje onayından sonra (iç tesisat işine başlamadan önce), KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğal Gaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.' ye sunması gerekmektedir.

7. Sertifika sahibi firma, proje onayını müteakip müşteriye proje numarası verecektir.

9. Bu aşamadan sonra müşteri, KIRGAZ KIRIKKALE-KIRŞEHİR Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret A.Ş.'ye başvurarak doğal gaz kullanım sözleşmesini yapabilmektedir. Abonelik sözleşmesinde geçen güvence bedeli, kullanım amacına göre tüm aboneler tarafından ödenmesi gerekmektedir.

B.SÖZLEŞME

Doğalgaz sözleşmesi yapılırken gerekli olan belgeler:

a- Nüfus cüzdanı fotokopisi (yönetici veya vekilinin)

b- Güvence bedeli

c –Kira kontratı, tapu veya ikametgah evraklarından herhangi birisi;

Ticari iş yerleri için yukarıdaki belgelere ilave olarak;

  • Vergi levhası,
  • Yetki belgesi ve imza sirküleri
  • Şirket kaşesi

Sözleşme işlemleri ancak, gazı kullanacak kişi veya vekâlet vereceği kişi tarafından yapılabilir. Merkezi sistemlerde işlemler, apartman yönetimi adına yönetici ya da vekili tarafından yapılacağı için apartman kaşesi ile yönetici veya vekilinin kimlik fotokopisi gerekmektedir.


Doğalgaz
Fatura Ödeme