Hedeflerimiz


 KALİTELİ VE STANDARTLARA UYGUN hizmet almasını sağlamak, Çevreye,
halkımıza ve abonelerimize karşı olan sorumluluklarımızı SÜREKLİ MEMNUNİYET sağlayacak şekilde yerine getirmek 
Müşteri ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda VERİMLİ YAKITI,  VERİMLİ HİZMET ile sunmak,
DÜNYA STANDARTLARINDA hizmet anlayışını GELİŞEN TEKNOLOJİ ile buluşturmak,
BİTMEYEN YAKITI , BİTMEYEN HİZMETE dönüştürmek,
ÇEVREYE SAYGILI YAKITI,  ABONEYE SAYGILI FİRMA anlayışı ile bütünleştirmektir. 


TARİH

AMAÇ

KAYNAK

SORUMLU

DEĞERLENDİRME METODU

Mart 2020

Kırgaz web sayfasının yenilenmesi

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

Satınalma kayıtları

Fiziksel Kontrol

Aralık 2020

Online banka işlemleri (fatura tahsilat işlemleri) için banka entegrasyonu

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

 

Sistem Uygulama/testlerinin yapılması

Fiziksel Kontrol

 

Nisan 2020

Abone bilgilerinin (kişisel veriler) sistemde “maskelenmiş” olarak tutulması amacıyla veri tabanında ve DOTSİS’de çalışma yapılması

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

Sistem Uygulama/testlerinin yapılması

Fiziksel Kontrol

Kasım 2020

E-Defter entegrasyonunun yapılması

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

Satınalma kayıtları

Fiziksel Kontrol

Kasım 2020

Altyapı İyileştirilmesi (Çağrı merkezi ve Santral sisteminin yenilenmesi)

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

Satınalma kayıtları

Fiziksel Kontrol

Haziran 2020

Online sayaç okuma ve sayaç periyodik muayene işlemlerinin tamamlanması

Bütçe

İnsan Kaynağı

Üst Yönetim

BGYS Yöneticisi

Satınalma kayıtları

Fiziksel KontrolHedefler

Tahsis edilen kaynak cinsi

Uygulanacak faaliyetler

Sorumlular

1. 2019 yılı yatırım planı kapsamında; toplamda en az 20.000 metre (PE-ST) doğal gaz boru hattı yaparak, doğal gaz verilen bölge ve abone sayısını arttırmak

2. Kuruluş içi eğitimler ve ayrılacak kaynaklarla; Yıl bazında müşterilerimizden alınan şikayetlerin, abone sayısına oranını en fazla % 0,5 oranında olmasını sağlamak (Fatura itirazı, iletişim/bilgi eksikliği, personel ile ilgili şikayetler, altyapı çalışmaları, gaz açma/kapama, sayaç arızası şikayetleri)

3. İdari/teknik personeli bazında, yılda en az 12 saat/kişi, kuruluş içi ve/veya kuruluş dışı eğitim gerçekleştirmek

4. 2019 yılı yatırım planı kapsamında; yapılacak altyapı çalışmaları ile birlikte Kırıkkale ilinde 75.000, Kırşehir ilinde 54.000 doğal gaz kullanan abone sayısına ulaşmak

5. Kuruluşumuz diğer yönetim sistemleri ile entegre olarak uyguladığı çevre yönetim sistemi kapsamında;

a. Müşteri şartname ve sözleşmelerine,

b. Müşteri istek ve şikayetlerine,

c. Çevre / Çevreyi etkileyen unsurlarla ilgili yönetmelik ve yasal düzenlemelere sadık kalacak şekilde yürütecek ve taahhütler, şartnamelerindeki süre içerisinde teslim edilecektir.

6. Kuruluşumuz, çevre hassasiyeti gereği; doğal kaynak tüketimini (yıl bazında ki personel ve proje durumu değerlerine göre) azaltacaktır.

7. Hedefimiz,

Elektrik tüketimini %10

Su tüketimini ( dolayısı ile atık su miktarını) %10

Akaryakıt tüketimini %5 azaltmaktır.

8. Kuruluşumuz, sürdürülebilir başarı için;

Çevre mevzuatı konularındaki yasal mevzuat ve yönetmelikleri uygulayacak ve takip edecektir. Mevzuata ilişkin riayetsizlik oluşmasını önleyecektir.

9. Çevre Yönetim Programlarının uygulamasına ilişkin olarak toplanan ve bertaraf edilen atık miktarlarını her yıl (yıl bazında ki personel ve proje durumu değerlerine göre) azaltacaktır. Hedefimiz; Kağıt Atık miktarını % 10, Plastik Atık miktarını % 5, Kartuş ve toner atık miktarını % 10, azaltarak ve daha az atık üreterek çevredeki kirlenmenin önlenmesi sağlamaktır.

Para

İnsan Zaman

Para

İnsan Zaman

Para

İnsan Zaman

Para

İnsan Zaman

Para

İnsan Zaman

Para

İnsan Zaman

İnsan

İnsan Zaman

İnsan Zaman

Planlı kaynakların tekrar gözden geçirilerek arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi, yıl bazında yatırım değerlerinin veri analizlerinin yapılması,

Altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynaklarına ayrılan planlı kaynakların arttırılması,

Müşteri şikayetlerinin ve anketlerinin yapılması ile veri analizi çalışmalarının yapılması,

Altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynaklarına ayrılan planlı kaynakların tekrar gözden geçirilerek arttırılması ve sürekli iyileştirilmesi,

Yıl bazında yatırım planlarının oluşturulması,yatırım değerlerinin veri analizlerinin yapılarak baz kriterlerinin oluşturulması ve karşılaştırmalı veri analizlerinin yapılması,

Mevzuat, müşteri şartlarının takibi, gözden geçirilmesi

Çevre yönetim programları kapsamındaki uygulamalar

Çevre yönetim programları kapsamındaki uygulamalar

Çevre yönetim programları kapsamındaki uygulamalar, mevzuat takibi

Çevre yönetim programları kapsamındaki uygulamalar, mevzuat takibi

Genel Müdür,

Genel Müdür Yrd,

Yönetim Temsilcisi

Yapım Srs.

Finans Srs.

Genel Müdür,

Genel Müdür Yardımcıları,

Yönetim Temsilcisi,

İşletme Müdürü

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu

Yönetim Temsilcisi,

İnsan kaynakları Srs.

Bilgi İşlem Srs.

Üst Yönetim

Yönetim Temsilcisi

Kalite,Çevre ve İş Güvenliği Srs.

Proje Grubu

Üst Yönetim

Yönetim Temsilcisi

Tüm personel

Üst Yönetim

Yönetim Temsilcisi

Tüm personel

Üst Yönetim

Yönetim Temsilcisi

Kalite,Çevre ve İş Güvenliği Sorumlusu

Proje Grubu

Üst Yönetim

Yönetim Temsilcisi

Tüm personel

Doğalgaz
Fatura Ödeme