Doğalgaz NEDİR?


Doğal gaz; Metan, Etan, Propan, Bütan, Azot ve az miktarda Karbondioksit gazlarının bileşiminden oluşmuş, renksiz, kokusuz, zehirsiz ve havadan hafif bir gazdır.

Temiz bir yakıt olan doğal gaz kolay yanar. Tam yandığında, mavi bir alev çıkartır.

Kokusuz olması nedeni ile gaz sızıntısı fark edilemez. Olası sızıntıların anında fark edilmesi için KIRGAZ Kırıkkale - Kırşehir Doğal Gaz A.Ş. özel olarak kokulandırılmaktadır.

Doğal Gaz Neden Kokulandırılır?

Doğal gaz, renksiz ve kokusuzdur. Bu nedenle insan duyuları tarafından algılanması oldukça zordur. Kullanım sırasında olası kaçakların fark edilebilmesi ve önlemlerin zamanında alınabilmesi için içeriğine THT maddesi katılarak kokulandırılır. THT maddesi katıldıktan sonra çürük sarımsağa benzer bir koku alan doğal gaz böylelikle insanlar tarafından kolayca hissedilir.

Doğal Gazın Emniyetli ve Tasarruflu Kullanımı Nasıl Olur?

İlkbahar ve sonbahar aylarında muhakkak baca temizliği yapılmalıdır. Doğal gazın yanması sonucu oluşan baca gazı emisyon değerleri, diğer alternatif yakıtlara oranla son derece düşüktür. Ancak baca gazı içerisinde bulunan su buharının asidik özelliği gibi nedenlerle zaman içerisinde bacalarda deformasyonlar meydana gelebilir. Bu nedenle düzenli aralıklarla baca bakımı ve temizliği yaptırarak deformasyonları tespit etmek ve gidermek, can ve mal güvenliği açısından yasal bir zorunluluktur.

Doğal gaz yakıcı cihazların, en az yılda bir kez yetkili servisleri tarafından bakımlarının yapılması gereklidir.

Sonbahar aylarında brülör ve kazan bakımı yapılmalı:

Kazanların çalışmaya başladığı sonbahar aylarında kazan ve brülör ayarları baca gazı analizi yöntemi ile yapılmalıdır. Analiz neticesinde tespit edilen baca gazı emisyon değerlerine göre yapılacak olan ayarlarla yakıt verimi arttırılarak tasarruf sağlanır. Çevreyi kirleten baca gazı emisyonları sınır değerlerin altında tutulabilir.

Doğalgaz
Fatura Ödeme