Doğalgaz Satış Fiyatları, "K Sabitleri", ISIL Değer, Güvence BedeliSATIŞ TARİFELERİ (MAYIS - 2022)
KONUT ABONELERİ
Tür Tarife Kademe KDV Hariç KDV Dahil sm³
KONUT KADEME-1 3.037801 3.584605 0 - 100.000 sm³
KONUT KADEME-2 2.766782 3.264803 100.001 - 1.000.000 sm³
SERBEST TÜKETİCİ / TEK SAYAÇ YILLIK TÜKETİMİ 300.000 sm³ ALTINDA OLANLAR
Tür Tarife Kademe KDV Hariç KDV Dahil sm³
SERBEST TÜKETİCİ KADEME-1 3.874854 4.572328 0 - 100.000 sm³
SERBEST TÜKETİCİ KADEME-2 3.603835 4.252525 100.001 - 300.000 sm³
SERBEST TÜKETİCİ / TEK SAYAÇ YILLIK TÜKETİMİ 300.000 sm³ ÜZERİNDE OLANLAR
Tür Tarife Kademe KDV Hariç KDV Dahil sm³
SERBEST TÜKETİCİ KADEME-2 9.705623 11.452635 300.001 - 1.000.000 sm³
SERBEST TÜKETİCİ KADEME-3 9.634776 11.369036 1.000.001 - 10.000.000 sm³
SERBEST TÜKETİCİ KADEME-4 9.511343 11.223385 10.000.001 - 100.000.000 sm³
SERBEST TÜKETİCİ KADEME-5 9.490842 11.199194 100.000.001 sm³ ve üzeri
Serbest Tüketici ile İlgili Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Kararı indirmek için tıklayınız.
Sevkiyat Kontrol Merkezi ile Haberleşme Usul ve Esasları indirmek için tıklayınız.

1 m3 Doğalgazın TL Tutarının Kurumlara Dağılımı (MAYIS 2022 M3-KADEME-1)
ABONELİK REHBERİ
2022 YILI KADEME KADEME ARALIĞI KONUT (ABONE) TÜKETİCİ
(KDV Hariç)
SERBEST TÜKETİCİ
(KDV Hariç)
ELEKTRİK ÜRETİMİ
(KDV Hariç)
TL/KWH TL/SM3 TL/KWH TL/SM3 TL/KWH TL/SM3
OCAK KADEME-1 0 - 100.000 SM3 0.2109218 2.244208 0.24588637 2.616231 0.55489567 5.90409
OCAK KADEME-2 100.001 - 300.000 SM3 0.19265958 2.049898 0.22762415 2.421921 0.53663345 5.70978
OCAK KADEME-2 300.001 - 1.000.000 SM3 0.19265958 2.049898 0.60994172 6.48978 0.53663345 5.70978
OCAK KADEME-3 1.000.001 - 10.000.000 SM3 0.60516785 6.438986 0.53185958 5.658986
OCAK KADEME-4 10.000.001 - 100.000.000 SM3 0.59685056 6.35049 0.52354229 5.57049
OCAK KADEME-5 100.000.001 SM3 ve üzeri 0.59546917 6.335792 0.5221609 5.555792
ŞUBAT KADEME-1 0 - 100.000 SM3 0.21553045 2.293244 0.25049502 2.665267 0.63281259 6.733126
ŞUBAT KADEME-2 100.001 - 300.000 SM3 0.19478825 2.072547 0.22975282 2.44457 0.61207039 6.512429
ŞUBAT KADEME-2 300.001 - 1.000.000 SM3 0.19478825 2.072547 0.61207039 6.512429 0.61207039 6.512429
ŞUBAT KADEME-3 1.000.001 - 10.000.000 SM3 0.60664821 6.454737 0.60664821 6.454737
ŞUBAT KADEME-4 10.000.001 - 100.000.000 SM3 0.5972014 6.354223 0.5972014 6.354223
ŞUBAT KADEME-5 100.000.001 SM3 ve üzeri 0.59563242 6.337529 0.59563242 6.337529
MART KADEME-1 0 - 100.000 SM3 0.21980902 2.338768 0.25477359 2.710791 0.74517387 7.92865
MART KADEME-2 100.001 - 300.000 SM3 0.19676447 2.093574 0.23172904 2.465597 0.72212932 7.683456
MART KADEME-2 300.001 - 1.000.000 SM3 0.19676447 2.093574 0.61404661 6.533456 0.72212932 7.683456
MART KADEME-3 1.000.001 - 10.000.000 SM3 0.60802255 6.46936 0.71610526 7.61936
MART KADEME-4 10.000.001 - 100.000.000 SM3 0.59752715 6.357689 0.70560986 7.507689
MART KADEME-5 100.000.001 SM3 ve üzeri 0.59578402 6.339142 0.70386673 7.489142
NİSAN KADEME-1 0 - 100.000 SM3 0.28305695 3.011726 0.36172735 3.848779 1.37928261 14.675567
NİSAN KADEME-2 100.001 - 300.000 SM3 0.25890394 2.754738 0.33757434 3.591791 1.3551296 14.418579
NİSAN KADEME-2 300.001 - 1.000.000 SM3 0.25890394 2.754738 0.91105065 9.693579 1.3551296 14.418579
NİSAN KADEME-3 1.000.001 - 10.000.000 SM3 0.90473683 9.6264 1.34881578 14.3514
NİSAN KADEME-4 10.000.001 - 100.000.000 SM3 0.89373665 9.509358 1.3378156 14.234358
NİSAN KADEME-5 100.000.001 SM3 ve üzeri 0.89190958 9.489918 1.33598853 14.214918
MAYIS KADEME-1 0 - 100.000 SM3 0.2855076 3.037801 0.364178 3.874854 1.05983477 11.276642
MAYIS KADEME-2 100.001 - 300.000 SM3 0.26003589 2.766782 0.33870629 3.603835 1.03436306 11.005623
MAYIS KADEME-2 300.001 - 1.000.000 SM3 0.26003589 2.766782 0.9121826 9.705623 1.03436306 11.005623
MAYIS KADEME-3 1.000.001 - 10.000.000 SM3 0.90552405 9.634776 1.02770451 10.934776
MAYIS KADEME-4 10.000.001 - 100.000.000 SM3 0.89392321 9.511343 1.01610367 10.811343
MAYIS KADEME-5 100.000.001 SM3 ve üzeri 0.89199642 9.490842 1.01417688 10.790842

Dağıtım Şirketlerinin Kademe-2 (Botaş Kademe-2 tarifesine göre)  müşterilerinin 2022 Yılı MAYIS ayı elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarlarının %60'ı için işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe2 fiyatı, %60'ının üzerindeki elektrik üretim amaçlı doğal gaz kullanımları haricindeki fiili tüketim miktarları için ise işbu Tarifede yer alan Elektrik Üretimi Amacı Dışındaki Kullanım için geçerli olan Kademe-2 fiyatının %50 fazlası uygulanacaktır.                                                                                                                                 Perakende Satış Fiyatları Arşivi indirmek için tıklayınız.
MAYIS - 2022
KADEME SM3 KATEGORİSİ SM³ KWH
KADEME-1 0 - 100.000 sm³ 0.503642 TL 0.04733477 TL
KADEME-2 100.001-1.000.000 sm³ 0.232623 TL 0.02186306 TL
KADEME-3 1.000.001-10.000.000 sm³ 0.161776 TL 0.01520451 TL
KADEME-4 10.000.001-100.000.000 sm³ 0.038343 TL 0.00360367 TL
KADEME-5 100.000.001 sm³ üzeri 0.017842 TL 0.00167688 TL
Sistem Kullanım Bedelleri Arşivi indirmek için tıklayınız.

2022 Yılı için Alınacak Güvence Bedelleri

KULLANIM AMACI BEDELi
Kombi+Ocak 775 TL
Soba+Ocak 692 TL
Merkezi Sistem 650 TL x BBS
Ocak + Sofben 125 TL
Kombi 733 TL
Soba 650 TL
Ocak 42 TL
Şofben 83 TL

2022 Yılı için Alınacak Bağlantı Bedelleri

BAĞLANTI BEDELLERİ TUTAR
Abone Bağlantı Bedeli (TL) 1158+KDV
İlave Abone Bağlantı Bedeli (TL/100 m2) 1007+KDV
Servis Kutusu Söküm Bedeli (TL) 315+KDV
Sayaç Açma - Kapama Bedeli (TL) 36+KDV
Ön Ödemeli Sayaç Değişimi (TL) 371+KDV
Güvence Bedeli Şofben (TL) 83
Güvence Bedeli Ocak (TL) 42
Güvence Bedeli Merkezi Sistem (TLxBBS) 650
Güvence Bedeli Soba (TL/Konut) 650
Güvence Bedeli Kombi (TL/Adet) 733
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlave her 1 metre için) (TL) 4,9+KDV
Bağlantı Kontrol ve Onay Bedeli (İlk 100 metre için) (TL) 790+KDV

2022 Yılı için Alınacak İç Tesisat İşlem Bedelleri

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ
SAYAÇ TİPİ TUTAR
G4, G6 (TL/Adet) 63+KDV
G10, G16, G25 (TL/Adet) 118+KDV
G40, G65, G100 (TL/Adet) 235+KDV
G160, G250, G400 (TL/Adet) 358+KDV
G400’den Büyük (TL/Adet) 482+KDV
Kolon Hattı (TL/Proje) 63+KDV

Botaş tarafından yeni tarife revizyonu yapılmıştır. Yayınlanan yeni tarife revizyonu ve gerekli açıklamalara linkten ulaşabilirsiniz. Belirtilen tarifelere; tüketime bağlı olarak Sistem Kullanım Bedeli, ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) ve KDV (Katma Değer Vergisi) eklenerek faturalandırma yapılacaktır.

MAYIS 2022 DÜZELTME KATSAYILARI
DOĞALGAZ KULLANIM BASINCI
KIRIKKALE MERKEZ
BALİŞEYH
ÇELEBİ
DELİCE
KESKİN
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
ELEKTRONİK ( ÖN ÖDEMELİ )
SAYAÇLAR İÇİN
MEKANİK SAYAÇLAR İÇİN
ELEKTRONİK ( ÖN ÖDEMELİ )
SAYAÇLAR İÇİN
MEKANİK SAYAÇLAR İÇİN
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELİ )
SAYAÇLAR İÇİN
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN
21 mbar
0,929
0,945
0,929
0,945
0,928
0,941
0,935
0,952
0,894
0,908
100 mbar
1,006
1,024
1,006
1,024
1,005
1,02
1,013
1,031
0,972
0,988
300 mbar
1,202
1,223
1,202
1,223
1,202
1,22
1,209
1,23
1,17
1,189
DOĞALGAZ KULLANIM BASINCI
KIRŞEHİR MERKEZ
BOZTEPE
KAMAN
MUCUR
ÖZBAĞ
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN
MEKANiK SAYAÇLAR İÇİN
ELEKTRONiK ( ÖN ÖDEMELi )
SAYAÇLAR İÇİN
21 mbar
0,904
0,919
0,894
0,907
0,896
0,91
0,904
0,919
0,904
0,919
100 mbar
0,982
0,998
0,971
0,986
0,974
0,989
0,982
0,998
0,982
0,998
300 mbar
1,178
1,198
1,169
1,187
1,171
1,19
1,178
1,198
1,178
1,198
200 M2 YE KADAR OLAN DAiRELER 201-301 M2 OLAN DAiRELER
1158 TL+KDV(%18)=1366,44 TL 2165 TL +KDV= 2554,7TL
Abone baglanti bedeli 200 m2 ‘ye kadar olan konutlar için 1158TL+KDV(%18)=1366,44 TL dir. Tutari, 200m2 ‘den büyük alanlar ise ilave her 100m2 için 1007 TL+KDV(%18) = 1188,26 TL alınır.
Ödemelerin KDV Hariç toplam tutarları üzerinden %0.948 oranında sözleşme damga pulu alınır.
2022 YILI KIRIKKALE-MERKEZ KIRIKKALE-BALİŞEYH KIRIKKALE-ÇELEBİ KIRIKKALE-DELİCE KIRIKKALE-KESKİN KIRŞEHİR-MERKEZ KIRŞEHİR-BOZTEPE KIRŞEHİR-KAMAN KIRŞEHİR-MUCUR
NİSAN 9273.4241 9271.5818 9277.9453 9273.2861 9274.742 9239.767 9241.358 9246.1614 9196.9969
MART 9285.2448 9285.3331 9184.8193 9285.4399 9285.3051 9240.3713 9240.6683 9241.9807 9258.7827
ŞUBAT 9263.5995 9263.6109 9262.9074 9263.2794 9362.6088 9267.4128 9267.5601 9267.662 9273.6944
OCAK 9257.4146 9257.0567 9256.2145 9257.0683 9257.9979 9251.9572 9252.6434 9254.6265 9241.9434

Üst ısıl değer, doğalgazın günlük kalorifik değerleri ve m3 cinsinden günlük gaz debisi değerleri dikkate alınarak hesaplanan bir değişkendir.

2006-2018 Yılları Kırgaz Aylık Fiili Üst Isıl Değerleri için TIKLAYINIZ.

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

MADDE 1 — 31 Aralık 2002 tarihli ve 24980 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğalgaz Dağıtım Şirketlerinin Perakende Satışlarında Fiili Üst Isıl Değerin Uygulanması Hakkında Tebliğin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doğalgazın Faturalandırmaya Esas Satış Miktarının Tespiti ve Faturalandırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"

MADDE 2 — Aynı Tebliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 1 — Bu Tebliğ, doğalgazın faturalandırmaya esas satış miktarının tespiti ve faturalandırılmasına ilişkin usul ve esasları kapsar."

MADDE 3 — Aynı Tebliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 2 — Bu Tebliğ, 26 Eylül 2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğalgaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinin 7 nci maddesi ile 3 Kasım 2002 tarihli ve 24925 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Doğalgaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 4 — Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"1 - Fiili üst ısıl değer: Doğalgazın ilgili tahakkuk dönemi içindeki her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o tahakkuk dönemi için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalamasını,"

MADDE 5 — Aynı Tebliğin 3 üncü maddesine (7) numaralı bent aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

"7 - Tahakkuk dönemi: Mekanik sayaçlar için faturalandırma dönemini,"

MADDE 6 — Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 5 — Perakende satış fiyatı; birim doğalgaz alım fiyatı, birim hizmet ve amortisman bedelleri ile diğer faktörlerden oluşur.

Dağıtım şirketi, perakende satış tarifesindeki fiyatları, enerji (kWh) ve 9155 kcal/ m3 üst ısıl değeri esas alarak hacim (m3) bazında gösterir.

Tarifelerde; TL gösterimde, kWh bazındaki fiyatlar virgülden sonra sekiz hane, m3 bazındaki fiyatlar ise virgülden sonra altı hane alınır. KWh için yuvarlama yapılırken virgülden sonraki dokuzuncu hanedeki rakam beş ve üzeri ise sekizinci hanedeki rakam bir üst değere yuvarlanır; beşin altında ise dikkate alınmaz. Metreküp (m3) bazındaki fiyatlar için yuvarlama yapılırken virgülden sonraki yedinci hanedeki rakam beş ve üzeri ise altıncı hanedeki rakam bir üst değere yuvarlanır; beşin altında ise dikkate alınmaz. TL ile gösterimlerde TL olarak belirtilen fiyatlar 1.000.000 ile çarpılır.

Perakende satış fiyatının (f) enerji bazından (TL/kWh) hacim bazına (TL/m3) çevrilmesinde doğalgazın referans üst ısıl değeri olarak 9155 kcal/ m3 esas alınır ve hacim bazındaki fiyat aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

fs = f X 10,64 kWh/ m3

Burada,

fs:9155 kcal/ m3 üst ısıl değere baz perakende satış fiyatı (TL/m3),

f:Perakende satış fiyatıdır (TL/kWh)."

MADDE 7 — Aynı Tebliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 7 — Faturalandırmaya esas doğalgaz satış miktarlarının hesaplanmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.

Sayaçlardan ölçülen hacim değeri, otomatik hacim düzelticisi vasıtasıyla veya düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak düzeltilmiş hacme çevrilir. 300 mbar'ın üzerinde doğalgaz kullanan müşterilerin ölçüm sistemlerinde otomatik hacim düzelticisinin bulunması zorunludur. 300 mbar ve altında otomatik hacim düzelticisi bulunmaması halinde, sayaçtan ölçülen hacim değeri aşağıdaki eşitliklere göre hesaplanan düzeltme katsayısı (K) ile çarpılarak bulunur.

Burada,

md : Düzeltilmiş hacim (m3),

ms : Sayaçtan ölçülen hacim,

K : Düzeltme katsayısı,

P : Ölçüm basıncı (bar),

Pa : Aylık olarak şehir giriş veya diğer ölçüm istasyonuna girilmiş basınç değeri (bara),

Pr : Referans şartlardaki basınç (1,01325 bar),

Ps : Sayaç ölçüm basıncı (barg),

T : Pa değerinin alındığı Meteoroloji İstasyon Müdürlüšünden ilgili şehir için alınmış son on yılın (yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren) 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin, her tahakkuk dönemi için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması (0K), ön ödemeli sayaçlarda bir önceki aya ait 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin ortalaması (0K),

Tr : Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 0K),

Z : Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik,

Zr : Referans şartlardaki sıkıştırılabilirliktir.

Zr / Z ( sıkıştırılabilirliktir oranı) = 1 olarak alınır.

Aylık olarak şehir giriş istasyonuna girilen basınç değeri için, ilgili şehrin Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden (Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü bulunmaması halinde en yakın şehrin Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden) ilgili şehir için alınmış son on yıla ait, yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren, ay bazında atmosfer basıncı değerleri ortalaması dağıtım şirketince temin edilir. Bu değer, dağıtım veya iletim şirketi tarafından diğerinin nezaretinde şehir giriş istasyonuna girilir. Diğer ölçüm istasyonlarına aylık basınç girişi için, ilgili lisans sahibince,istasyon mahallinde ölçtüğü veya en yakın Meteoroloji İstasyonundan alınmış atmosfer basıncı değerlerinin son on yıla ait, yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren, ay bazındaki ortalaması kullanılır.

Her tahakkuk dönemi için fiili üst ısıl değer düzeltmesi yapılması zorunludur. Bu amaçla faturalandırmaya esas alınacak doğalgaz satış miktarı, enerji olarak aşağıdaki formüle göre hesaplanır

Burada,

mf: Faturalandırmaya esas alınacak doğalgaz satış miktarı (kWh),

md: Düzeltilmiş hacmi (m3),

d: İlgili tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeridir (kcal/m3).

Ön ödemeli sayaç kullanan müşteriler için, faturalandırmaya esas alınacak doğalgaz satış miktarı, bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması kullanılarak yukarıdaki formüllere göre hesaplanır.

Ön ödemeli sayaç kullanmayan müşterilerin faturalarında;

1. Perakende satış fiyatı (TL/kWh),

2. Tahakkuk döneminin fiili üst ısıl değeri (kWh/ m3),

3. Faturalandırmaya esas doğalgaz satış miktarı (kWh),

4. Toplam ödenecek bedel (TL),

5. Sayaçtan ölçülen hacim (m3),

6. Düzeltme katsayısı (K),

gösterilir.

Ön ödemeli sayaç kullanan müşterilerin faturalarında;

1. Perakende satış fiyatı (TL/kWh),

2.Bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması (kWh/ m3),

3.Faturalandırmaya esas doğalgaz satış miktarı (kWh),

4.Toplam ödenecek bedel (TL),

5.Karta yüklenen hacim (m3),

6. Düzeltme katsayısı (K)

gösterilir.

Karta yüklenen hacmin hesabında aşağıda verilen formül uygulanır.

Burada,

mk: Karta yüklenen hacim (m3),

mf: Faturalandırmaya esas alınacak doğalgaz satış miktarı (kWh),

d : Bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklı ortalaması (kcal/ m3),

K : Düzeltme katsayısıdır."

MADDE 8 — Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 8 —Her tahakkuk dönemine ait fiili üst ısıl değer ile düzeltme katsayısı (K) ve bu değerler esas alınarak yapılan hesaplamalar faturalarda belirtilir. Ayrıca, dağıtım şirketi bu bilgileri web sitesinde yayınlar. Ön ödemeli sayaç kullanılan sistemler için ise bir önceki aya ait her gün için tespit edilen üst ısıl değerlerinin o ay için hesaplanan metreküp cinsinden hacimsel akış ağırlıklıortalamasıile düzeltme katsayısı (K) web sitesinde yayınlanır."

MADDE 9 — Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Geçici Madde 1 —Bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde 300 mbar'ın üzerinde doğalgaz kullanan müşterilerin ölçüm sistemlerine otomatik hacim düzelticisi dahil edilir."

MADDE 10 — Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 — Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür

K FAKTÖRÜ UYGULAMASI HAKKINDA AYRINTILI BİLGİ

 

Doğalgaz faturalandırmasında düzeltme katsayısı k faktörü 2 Haziran 2005 tarihinde 25833 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğde yer alan formüle göre hesaplanmaktadır.
Buna göre;

Burada,

md : Düzeltilmiş hacim (m3),

ms : Sayaçtan ölçülen hacim,

K : Düzeltme katsayısı,

P : Ölçüm basıncı (bar),

Pa : Aylık olarak şehir giriş veya diğer ölçüm istasyonuna girilmiş basınç değeri (bara),

Pr : Referans şartlardaki basınç (1,01325 bar),

Ps : Sayaç ölçüm basıncı (barg),

T : Pa değerinin alındığı Meteoroloji İstasyon Müdürlüšünden ilgili şehir için alınmış son on yılın (yoksa ilk ölçümün yapıldığı tarihten itibaren) 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin, her tahakkuk dönemi için ayrı ayrı olmak üzere, ortalaması (0K), ön ödemeli sayaçlarda bir önceki aya ait 75 cm için hesaplanan toprak altı sıcaklık değerlerinin ortalaması (0K),

Tr : Referans şartlardaki sıcaklık (288,15 0K),

Z : Ölçüm şartlarındaki sıkıştırılabilirlik,

Zr : Referans şartlardaki sıkıştırılabilirliktir.

Zr / Z ( sıkıştırılabilirliktir oranı) = 1 olarak alınır.

Formülüne göre hesaplanmaktadır.

Doğalgaz
Fatura Ödeme